Vad är astma? | Definition av astma | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Astma är en vanlig luftvägssjukdom som innebär att man har en kronisk inflammation i luftvägarna. Detta medför bland annat att slemhinnorna svullnar, slemproduktionen ökar och musklerna i luftrören drar ihop sig. Svårighetsgraden varierar från person till person, och kan även variera över tid hos en och samma person. Omkring 800 000 svenskar har astma.

När får man symtom på astma?

Ofta börjar symtom redan i barndomen, men man kan även få astma som vuxen. En del astmatiker får nästan bara symtom i vissa specifika situationer, t.ex. utomhus i kall luft, vid fysisk ansträngning, vid inandning av irriterande ämnen som cigarettrök, eller vid en förkylning. Andra har mer konstanta symtom som ofta förvärras vid till exempel förkylning.

doctor_woman

Vad är allergisk astma?

Hos många vuxna och barn beror astman på en allergisk reaktion orsakad av ämnen i omgivningen, t.ex. gräs- och björkpollen, mjäll och hår från pälsdjur, dammkvalster och mögel. Ämnen som kan framkalla allergi kallas för allergener.

Om du har allergi reagerar kroppens immunsystem inte på ett normalt sätt, eller för kraftigt. Kroppen tror felaktigt att vissa allergener är skadliga och bildar därför antikroppar mot dem. När du kommer i kontakt med de allergener som utlöser din allergi leder det därför till en inflammation i luftvägarna och till astmasymtom. Detta kallas för allergisk astma. Personer med allergisk astma kan också bli sämre av andra orsaker, t.ex. en förkylning, precis som personer med icke-allergisk astma.

Vilka är symtomen på astma och allergisk astma?

Det finns flera tecken och symtom på astma. Det kan t.ex. vara

  • Hosta. Du kan ha torrhosta eller du kan hosta upp slem. Hostan kan komma när du ska sova eller under natten. Du kan också få hosta när du skrattar, gråter eller anstränger dig. Ibland kan du ha långvarig hosta efter en förkylning.
  • Pipande eller väsande andning.
  • Tryck över bröstet. Det kan kännas som om det ligger en tyngd på bröstkorgen.
  • Andnöd eller svårt att andas. Symtomen kan vara olika allvarliga. Vid svåra symtom kan du t.ex. ha snabb andning och/eller svårt att andas i vila, när du ska uttala långa meningar eller när du ligger ner.

Symtomen varierar från person till person - hos en del dominerar långvarig hosta, medan andra periodvis får kraftigare symtom med hosta och andningsproblem, t.ex. vid en förkylning.

Ibland kan man få mycket svåra problem med att andas, ett så kallat astmaanfall.

Den allergiska reaktionen i luftvägarna kan även ge problem från näsan så som nästäppa eller rinnande näsa (t.ex. vid hösnuva). Även ögonen kan påverkas och bli röda och kliande.

doctor_child
doctor_writing

Hur ställer man diagnosen astma och allergisk astma?

I de flesta fall undersöker och behandlar allmänläkaren astmapatienterna. Om diagnosen är tveksam, eller om astman är svårbehandlad, kan du behöva gå till allergi- eller lungspecialist. Diagnosen ställs ofta genom mätning av lungfunktionen (spirometri) eller genom PEF-mätning (Peak Expiratory Flow) och dagboksregistrering.

Man undersöker om det handlar om en allergi bland annat genom ett blodprov som visar om du har antikroppar mot misstänkta allergener. Man kan även göra ett så kallat pricktest. Då placerar man små mängder av de allergener din kropp misstänks reagera mot på huden och läser av reaktionen.

Behandling av astma och allergisk astma

Vad ska man undvika när man har astma eller allergisk astma?

Om du har allergisk astma är det viktigt att du undviker kontakt med de ämnen du är allergisk mot. Även om du inte har allergisk astma är det viktigt att anpassa vardagen och omgivningen så att de påverkar din astma så lite som möjligt. Tobaksrökning bör undvikas helt.

Förebyggande behandling av astma och allergisk astma

Förebyggande behandling är viktigt för att man ska leva ett bra liv trots sin astma. Målet är ett liv helt fritt från symtom på astma eller allergi. Det betyder att man slipper alla perioder med förvärrade symtom, att man inte har symtom på natten, inte har symtom vid ansträngning vare sig man har tagit mediciner före eller inte, och dessutom har ett minimalt behov av anfallsmedicin (bronkvidgare) samt använder vid behovs-medicinering så sällan som möjligt.

Läkemedelsbehandling av astma och allergisk astma

De vanligaste läkemedlen vid astma är kortison (en form av steroider) som inandas (inhaleras) med hjälp av en inhalator (och därför kallas inhalationssteroider), samt bronkvidgare (så kallade beta2-agonister), som också inhaleras. Om du har perioder med svårare besvär eller om denna behandling inte räcker kan du behöva ta kortison i tablettform.

 

Behandlingsmål

Se behandlinsmålet

Allergisk Astma