Testa din astmakontroll | Allergisk Astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fråga 1 av 5
1. Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?
Referenses:
©2002,2005,2013,2015 QualityMetric Incorporated. All rights reserved.
Astma control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated
Nathan RA et al. Development of the Asthma Control Test: A survey for assessing asthma control. J Allergy Clin Immunol 2004;113:59-65.
Schatz M et al. Asthma Control Test: reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. J Allergy Clin Immunol 2006;117(3):549-556.
GINA www.ginaasthma.org
Ventoline® är registrerat varumärke för Glaxo SmithKline. Bricanyl® för Astra Zeneca, Airomir® för TEVA samt Buventol® för Orion Pharma.
För ytterligare information se bipacksedel i förpackningen eller på fass.se