Om Novartis | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vårt uppdrag är att upptäcka, utveckla och marknadsföra innovativa produkter som förebygger och botar sjukdomar, lindrar lidande samt förbättrar människors livskvalitet.

I det här avsnittet

Vårt syfte
Novartis arbetar för att skapa mervärde för patienter och våra samarbetspartners inom sjukvården.

Våra värderingar
Starka värderingar definierar vår kultur och hjälper oss att genomföra Novartis strategi i linje med vår vision.

Vårt ansvar
Vi arbetar för att förbättra den globala hälsan och därigenom ge ett viktigt bidrag genom stöd till samhället och miljön.

Vår strategi
Att leverera bättre resultat för patienter genom vetenskapligt baserad innovation.

Företagets historia
Novartis bildades 1996 genom en sammanslagning av Ciba-Geigy och Sandoz. Genom dem har företaget en över 250 år lång historia.

Vår verksamhet
Bland våra produkter finns receptbelagda läkemedel, generiska läkemedel och cancerläkemedel.