Behandlingsmål för astma | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Målet för din astmabehandling är att du ska vara välkontrollerad, det vill säga:

  • ha få eller inga astmasymtom
  • inte ha några symtom nattetid
  • ha få eller inga begränsningar vad gäller fysisk aktivitet
  • använda minimalt med vid-behovsmedicinering
  • inte ha några svåra anfall eller behöva läggas in på sjukhus
  • ha normal lungfunktion 

Om du har astma och fortfarande har symtom trots behandling med inhalationssteroider och bronkvidgare, bör du remitteras till allergiklinik eller lungmedicinklinik. Där kan man undersöka om det finns andra orsaker till att behandlingen inte gör nytta, eller om du har svår okontrollerad astma och behöver få behandling med exempelvis biologiska läkemedel.

Hur ofta bör jag gå på läkarbesök för att kontrollera min astma?

Om du nyligen har fått din astmadiagnos kanske läkaren eller sjuksköterskan vill att du kommer ganska ofta så att de kan bedöma dina symtom och din behandling. Senare, beroende på hur täta och svåra symtom du har, behöver du kanske inte gå lika ofta.

Försök alltid följa den behandlingsplan och de råd som du får av läkaren.