Hur astma behandlas | Astmabehandling | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vad ska man undvika när man har astma eller allergisk astma?

Om du har allergisk astma är det viktigt att du undviker kontakt med de ämnen du är allergisk mot. Även om du inte har allergisk astma är det viktigt att anpassa vardagen och omgivningen så att din astma påverkas så lite som möjligt. Tobaksrökning bör undvikas helt.

Förebyggande behandling av astma och allergisk astma

Förebyggande behandling är viktigt för att man ska kunna leva ett bra liv trots sin astma. Målet är ett liv helt fritt från symtom på astma eller allergi. Det betyder att man slipper alla försämringsperioder, att man inte har symtom på natten, inte har symtom vid ansträngning vare sig man har tagit vid behovsmedicinering före eller inte, och dessutom har minimalt behov av vid behovs-medicinering (bronkvidgare).

Läkemedelsbehandling av astma och allergisk astma

De vanligaste läkemedlen vid astma är kortison (en form av steroider) som inandas (inhaleras) med hjälp av en inhalator (och därför kallas inhalationssteroider), samt bronkvidgare (så kallade beta2-agonister), som också inhaleras.

Om du har perioder med svårare besvär eller om denna behandling inte räcker kan du behöva ta kortison i tablettform.