Spør legen din om astma | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Legen din vil hjelpe deg med å finne en behandling, som passer for deg.

Det er derfor viktig at du forteller legen din om symptomene dine og forteller om du f.eks. har kjæledyr hjemme eller opplever allergiske reaksjoner i bestemte sammenhenger.

Her er noen tips som kan være til hjelp under samtalene med legen.

writing

Tips 1: Vær oppmerksom på astmaen din

Legen din vil sannsynligvis stille deg mange spørsmål. Før du besøker legen er det lurt å tenke over hvilke opplysninger som er relevante å dele med legen:

 • Notér alle symptomer og det som har utløst astmaen de siste par ukene — se etter eventuelle mønstre som kan ligge bak en økning av astmasymptomer eller astmaanfall
 • Hvis du er utsatt for støv, pelsdyr eller pollen når astmasymptomene oppstår, så kan det bety at astmaen din forverres. Fortell det i så fall til legen. Tenk over de situasjonene du befinner deg i når symptomene dine oppstår eller forverres, og om det er allergener i nærheten
 • Legen din vil kanskje spørre deg hvordan astmaen er på konsultasjonsdagen. Kanskje du har en god dag, men tenk over hvordan astmaen din generelt har vært - den siste uken, de siste 14 dagene eller den siste måneden
 • Vær åpen og ærlig — du må ikke holde noe tilbake
   
cup_exercisebook

Tips 2: Skriv ned spørsmålene du har om astma  

Lag en liste over spørsmålene du vil stille legen eller sykepleieren, slik at du husker alle de spørsmålene du gjerne vil ha svar på.  Du kan kanskje starte med disse spørsmålene og tilføye dine egne:

 • Hvordan vet jeg om astmaen påvirker hverdagen min eller ikke?
 • Hvordan vet jeg om astmaen min er lett eller alvorlig?
 • Hvordan vet jeg om astmaen forverres av allergener?
 • Må jeg testes for en allergi? - Hvilken test ville det være, og hvordan utføres den?
 • Hvordan kan jeg best kontrollere min astma i hverdagen? Kan jeg få en personlig handlingsplan for min astma?

Hvilke astmabehandlinger og hvilken astmamedisin passer for meg? 

Spacer

Hvis du har et barn med astma, vil du kanskje stille følgende spørsmål:

 • Hvor ofte skal vi gå til kontroll hos lege eller sykepleier?
 • Kan vi bruke bare akuttinhalatoren?
 • Hvorfor har barnet mitt noen ganger hvesende pust, selv om det tar medisin?
 • Hvordan kan jeg vite om barnet mitt har behov for mer eller mindre medisin?
 • Hvordan vet jeg hvilken inhalator som er best for oss, og om vi bruker den riktig?
 • Hvordan rengjør vi inhalasjonskammeret?
 • Hvilke fordeler og risikoer er det ved alternative behandlingsmuligheter?