Om Novartis | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vår misjon er å oppdage, utvikle og markedsføre innovative legemidler som forebygger og behandler sykdom, lindrer smerte og forbedrer pasientenes livskvalitet.

Vårt formål

Novartis jobber for å skape verdi for pasienter og for våre samarbeidspartnere innenfor helsevesenet.

Våre verdier

Sterke verdier definerer vår kultur og hjelper oss å implementere Novartis’ strategi i tråd med vår visjon.

Vårt ansvar

Vi jobber for å forbedre menneskers helse over hele verden.

Vår strategi

Å levere bedre resultater for pasientene gjennom vitenskapelig basert innovasjon.

Firmaets historie

Novartis ble dannet i 1996 gjennom en sammenslåing av Ciba Geigy og Sandoz. Novartis og forgjengerne har over 250 års historie.

Vår virksomhet

Blant våre produkter finnes reseptbelagte legemidler, generiske legemidler kreftlegemidler og øyelegemidler.