Kontakt en pasientforening | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Mange personer med kronisk sykdom velger å melde seg inn i en pasientforening.

Pasientforeningene tilbyr informasjon, hjelp og støtte for sine medlemmer. Likepersonsordningen er en del av dette arbeidet. En likeperson er en person som du kan snakke med, som lytter og tar deg på alvor, vet hvor du kan få råd og hjelp, kan gi informasjon om sykdommen, om rettigheter, attføring og om arbeid.

Når man lever med en kronisk lidelse, ikke har fått en diagnose eller venter på en diagnose, kan det være til stor hjelp å få snakke med en person som kan kjenne seg igjen i de utfordringene man møter på.

Pasientforeninger har mange steder lokale avdelinger, som tilbyr relevante aktiviter, kurs og samlinger der du bor.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber for å hjelpe pasienter med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig.

Les mer om Norges Astma- og Allergiforbund her .