Hvordan behandle astma | Astmabehandling | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Behandling av astma og allergisk astma1

Hør Henrik fortelle hvordan han fikk kontroll over astmaen sin og hva det betyr i hverdagen.

Merknad: Henrik er skuespiller. Pasienthistorien han fremfører er ekte.

Hva skal man unngå når man har astma eller allergisk astma?

Hvis du har allergisk astma, er det viktig å unngå kontakt med de stoffene som du er allergisk mot. Selv om du ikke har allergisk astma, er det viktig å tilpasse hverdagen og omgivelsene, så astmaen trigges minst mulig. Tobakksrøyk bør unngås helt.

Forebyggende behandling av astma og allergisk astma

Forebyggende behandling spiller en viktig rolle når det gjelder å leve godt med astma. Målet er et liv helt uten symptomer fra astma eller allergi. Det betyr at man ikke har perioder med forverring, at man ikke har symptomer om natten, ikke har symptomer ved anstrengelse med eller uten forutgående medisinering og dessuten har minimalt behov for anfallsmedisin (såkalte bronkodilatorer, dvs. medisin som virker utvidende på luftveiene).

Medisinsk behandling av astma og allergisk astma

De vanligste legemidlene til behandling av astma, er lokaltvirkende binyrebarkhormoner, som inhaleres ved hjelp av en inhalator (inhalasjonssteroid), om nødvendig i kombinasjon med en bronkodilator, som også inhaleres.

Hvis du har perioder med forverring eller hvis den ovennevnte behandlingen ikke er tilstrekkelig, kan det være hensiktsmessig at du henvises til en lungespesialist for nærmere utredning. En lungespesialist vil kunne vurdere om du er en aktuell kandidat for nyere målrettede legemidler for alvorlig astma.

1. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf, lest 11.06.2019