Astmakontrolltest | Allergisk Astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Testen av astmakontroll er et validert spørreskjema som på bakgrunn av 5 spørsmål om symptomer og bruk av anfallsmedisin, gir et bilde av graden av astmakontroll de siste 4 ukene. Etterpå kan du laste ned svarene dine og ta dem med til legen.

Spørsmål 1 av 5
1. I løpet av de siste 4 ukene, hvor stor del av tiden har astmaen hindret deg i å gjøre så mye som vanlig på jobben, på skolen eller hjemme?
© 2019 GSK group of companies. Alle rettigheter forbeholdt.
Asthma Control Test er et varemerke som tilhører QualityMetric incorporated.