Tal med lægen

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hvor ofte skal jeg gå til astmalæge?

Hvis du for nyligt er blevet diagnosticeret med astma, vil din læge eller sygeplejerske måske gerne se dig hyppigt for at overvåge dine symptomer og din astmabehandling. Senere hen, alt afhængigt af hyppigheden og sværhedsgraden af dine symptomer, behøver du måske ikke gå til læge så hyppigt. Du skal nok planlægge at gå til kontrol hos lægen 2-3 gange om året. Du bør også møde til dine aftaler, selvom du har det fint og ikke har nogen vejrtrækningsproblemer.

God astmahåndtering betyder regelmæssig vurdering af astmaen, justering af behandlingen og gennemgang af din respons på behandlingen. Fortæl lægen om eventuelle problemer med din astma eller din astmamedicin. Astmaen kan blive bedre eller værre med årene, og der findes mange astmalægemidler. Lægen kan undersøge, hvordan du bruger din inhalator, og om der er andet, der forværrer din astma. Lægen kan foreslå, at du skifter astmamedicin eller dosis.

Det er vigtigt, at du måler din vejrtrækningskapacitet med mellemrum. Dette kan gøres med en simpel peakflowmåler, men det er også vigtigt få udført en mere nøjagtig lungefunktionsundersøgelse hos din læge.

body 1

Få hjælp af en astmalæge

Forhindrer din astma dig i at nyde livet? Fylder dine astmasymptomer mere, end du har lyst til? Hvis det er tilfældet, kan det være på tide at få hjælp fra en astmalæge eller astmaspecialist til at forbedre din situation. Det er vigtigt at håndtere din astma, og dit mål bør være at have få eller ingen symptomer. Det vil sige, at din astma er velkontrolleret og velbehandlet.

Mange mennesker med astma får ikke tilstrækkelig behandling. Selvom der findes mange forskellige behandlingsmuligheder i dag, lever mange patienter med astma, der ikke er optimalt kontrolleret.

Tag astmakontroltesten af dine symptomer og brug af astmamedicin for at få et billede af graden af astmakontrol i de sidste 4 uger. Bagefter kan du downloade dine svar og tage dem med til din læge.

Hvis din astmakontrol ikke er god, på trods af at du tager din kontrollerende medicin korrekt og regelmæssigt, vil din praktiserende læge sandsynligvis henvise dig til en astmaspecialist. Der findes nu nogle helt nye typer astmamedicin, som gives via injektion, og som kan være meget nyttige for patienter med hyppige astmaanfald, der kræver kortikosteroidtabletter.

Tips til at guide din samtale med din astmalæge

Her er nogle tips til at hjælpe dig under dine samtaler med lægen. Husk, at din læge er din partner i håndteringen af din astma, så det er meget vigtigt, at denne får så meget som muligt at vide ved disse besøg. Din læge har brug for at vide alt om, hvad du oplever med din astma, for kunne tilpasse og forbedre dine behandlinger.

Planlæg inden dit besøg

Inden dit besøg er det en god idé at bruge et par minutter på at tænke over de spørgsmål, du har, dine svar og/eller de oplysninger, du gerne vil dele med din læge.

Notér dine symptomer og de ting, der har udløst din astma i de sidste par uger. Se efter eventuelle mønstre, der kan forårsage en stigning i dine astmasymptomer eller astmaanfald.

Tænk på det miljø, du befinder dig i, når dine symptomer begynder eller forværres, og om der er allergener i nærheden.

Din læge vil måske spørge dig om, hvordan det går med din astma, den dag du er til konsultation. Selvom du måske har en god dag, så tænk på, hvordan din astma generelt har været – i den sidste uge, de sidste 14 dage eller den sidste måned.

Vær åben og ærlig – undlad at skjule noget.

Stil spørgsmål

Lav en liste over de spørgsmål, du ønsker at stille din læge eller sygeplejerske, så du kan få de råd og svar, du søger. Du kan måske starte med disse spørgsmål og tilføje dine egne:

  • Hvordan ved jeg, om min astma påvirker min dagligdag eller ej?
    - Tip: Tag astmakontroltesten inden konsultationen, og skriv dine resultater ud, så du kan drøfte dem med lægen
  • Hvordan ved jeg, om min astma er mild eller svær?
  • Hvordan ved jeg, om min astma forværres af allergener?
  • Skal jeg testes for allergi? Hvilken test ville det være, og hvordan tages den?
  • Hvilke forslag har du til at hjælpe med at kontrollere min astma? Kan jeg få en personlig astmahandlingsplan?
  • Hvilke astmabehandlinger og hvilken astmamedicin passer bedst til mig?

Download denne spørgsmålsguide, som du kan bruge som hjælp ved konsultationen. Guiden er med til at skabe overblik over din situation og indeholder gode spørgsmål, som du kan stille din læge.

Hvad er astma?
 

Astma er en almindelig kronisk sygdom – læs mere om symptomer, typer, årsager og diagnosticering.

Astmabehandling
 

Forstå målene med astmabehandling og de forskellige behandlingsmuligheder, der kan hjælpe dig med at få en bedre vejrtrækning.

Få kontrol over din astma

Vi kan ikke helbrede astma, men du kan få kontrol over din astma. Få mere at vide om, hvad det vil sige at have kontrol over sin astma.