Få kontrol over din astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Sådan kan du se, om din astma er under kontrol

For personer, der lever med astma, er det let at antage, at symptomerne, anfaldene og de daglige begrænsninger for din livsstil, er normale.

Disse er alle tegn på ukontrolleret astma.

Svær ukontrolleret astma forekommer hos ca. 5-10% af de personer, der lever med astma. Mere end 50% af de personer der har astma, har dårlig astma kontrol.

 

Astmasymptomer i dagtimerne

En måde at finde ud af, om din astma er under kontrol, er ved hjælp af de symptomer, du oplever om dagen.

Du kan vurdere din astmakontrol ud fra, hvor ofte du lider af åndenød, hvæsende vejrtrækning, hoste og andre almindelige astmasymptomer.

Du skal også være opmærksom på, hvor meget astma begrænser din evne til at deltage i normale aktiviteter som at gå udenfor i koldt vejr, dyrke sport eller gøre rent i huset.

Når du har dårlig astmakontrol, vil du opleve, at du er nødt til at bruge din nødinhalator oftere og måske skal besøge lægen eller hospitalet oftere.

Astmasymptomer om natten

Symptomer om natten er også tegn på dårlig astmakontrol.

Hvis du har ukontrolleret astma, kan dine symptomer vække dig om natten, eller du kan vågne tidligere end normalt om morgenen.

Du vil sandsynligvis opleve almindelige astmasymptomer, f.eks. åndenød eller hvæsende vejrtrækning, og du skal bruge din nødinhalator oftere om natten.

body kontrol 1

Tegn på god og dårlig astmakontrol

Det er meget vigtigt at anerkende dårlig astmakontrol og ikke ignorere dine symptomer, så du kan få den rigtige behandling.

Tegn på dårlig astmakontrol omfatter:

 • Symptomer 3 eller flere dage om ugen
 • Konstant træthed
 • Ikke at kunne nå så meget på arbejdet, i skolen eller derhjemme
 • At vågne om natten eller tidligere end normalt om morgenen på grund af astma
 • Fravær fra arbejde eller skole på grund af symptomer
 • Behov for brug af nødinhalator 2 eller flere dage om ugen
 • Stress, angst og/eller depression
 • Lungebetændelse (pneumoni)

Hvis du oplever 3 eller flere af disse markører, kan du have ukontrolleret astma.

Med kontrolleret astma får du færre symptomer og ingen begrænsninger i din livsstil eller søvnrutine.

Sådan ser god astmakontrol ud:

 • Ingen astmaanfald
 • Ingen symptomer om dagen eller symptomer mindre end to gange om ugen
 • Ingen begrænsninger i dine daglige aktiviteter
 • Ingen opvågning om natten
 • Ingen opvågning tidligere end normalt om morgenen
 • Ingen brug af nødinhalator, eller brug af den to eller færre gange om ugen

Astma behøver ikke at påvirke din hverdag. Med den rette behandling kan du få dine symptomer under kontrol.

body kontrol 2

Mulige årsager til dårlig astmakontrol

Både patienter og læger overvurderer ofte graden af astmakontrol, hvilket fører til dårlig håndtering af tilstanden. I mange tilfælde er dårlig astmakontrol forbundet med flere faktorer, herunder valg af medicin og livsstilsfaktorer.

Her er nogle almindelige årsager til dårlig astmakontrol.

At tro, at dine symptomer er normale

Du antager måske, at hyppige astmasymptomer og livsstilsbegrænsninger bare er en del af det at leve med astma, men det er tegn på dårlig astmakontrol. For at håndtere din astma skal du gå til lægen og bede om en ny behandlingsplan.

Ikke at bruge den ordinerede behandling

En af hovedårsagerne til ukontrolleret astma er ikke at bruge den behandling, der er ordineret. Det anslås, at kun halvdelen af astmapatienterne tager den medicin de har behov for. Ofte henter patienterne ikke deres receptmedicin eller tager kun medicinen af og til, hvilket fører til dårlig astmakontrol.

Lægen undervurderer din astma

Lægens rolle er også afgørende for at kontrollere astma. Din læge er måske ikke opmærksom på, hvor alvorlige dine astmasymptomer er, især hvis det er længe siden, du sidst har været til konsultation. Det kan også være svært for lægen at vurdere, hvor meget astmakontrol du har, hvilket kan føre til manglende ordination af behandling.

Utilstrækkelig inhalatorteknik

I mange tilfælde skyldes dårlig astmakontrol dårlig inhalatorteknik. Studier har vist at mere end 1/3 af patienterne ikke brugte deres inhalator korrekt, og at alle patienter med dårligt kontrolleret astma brugte deres inhalator forkert. Derimod havde alle patienter med god astmakontrol korrekt inhalatorteknik.

Andre helbredsproblemer

Andre sygdomme kan påvirke astmakontrollen, især hvis de ikke medtages som en del af din behandlingsplan. Allergi, høfeber, blodmangel, kredsløbsforstyrrelser og for meget mavesyre er alle forbundet med dårlig astmakontrol, og der er mange flere almindelige sygdomme, der kan påvirke din astmabehandling.

Overvægt er en almindelig årsag til dårlig astmakontrol, da overvægtige astmapatienter ofte har flere symptomer, hyppigere og sværere anfald og nedsat respons på astmamedicin.

Rygning

Der er omfattende dokumentation for, at rygning kan have en negativ indvirkning på astmakontrollen. Et studie i Storbritannien viste, at nuværende rygere havde næsten 3 gange større sandsynlighed for at blive indlagt for astma end ikke-rygere. Rygere reagerer også anderledes på almindelig astmabehandling end ikke-rygere.

body kontrol 3

Det kan du gøre, hvis din astma er dårligt kontrolleret

Ukontrolleret eller dårligt kontrolleret astma kan medføre sygefravær fra arbejde og skole, begrænsninger i dine daglige aktiviteter og afbrudt søvn.

Hvis du mener, at du har dårlig astmakontrol, skal du tale med lægen. Lægen vil kunne drøfte din behandlingsplan mere detaljeret med dig og tilbyde løsninger, der kan hjælpe med at forbedre din astmakontrol.

Lægen vil også kunne instruere dig i, hvordan du skal bruge din inhalator korrekt, og anbefale andre lægemidler, der vil gøre det muligt for dig at kontrollere dine symptomer mere effektivt.

God astmakontrol betyder færre symptomer, færre anfald og mulighed for at deltage i de aktiviteter, du elsker.

Det er tid til at tage kontrollen tilbage.

Hvad er astma?
 

Astma er en almindelig kronisk sygdom – læs mere om symptomer, typer, årsager og diagnosticering.

Astmabehandling
 

Forstå målene med astmabehandling og de forskellige behandlingsmuligheder, der kan hjælpe dig med at få en bedre vejrtrækning.

Få kontrol over din astma

Vi kan ikke helbrede astma, men du kan få kontrol over din astma. Få mere at vide om, hvad det vil sige at have kontrol over sin astma.