Behandling af astma | Astmabehandling | Allergisk astma

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Målet for din astmabehandling er at du velkontrolleret, det vil sige:

  • få (ingen) astmasymptomer,
  • fravær af natlige symptomer,
  • ingen (få) begrænsninger i fysisk aktivitet,
  • minimalt forbrug af anfaldsmedicin,
  • ingen svære anfald eller indlæggelser
  • normal lungefunktion

Formålet med at opnå god astmakontrol er endvidere at reducere risikoen for tab af lungefunktion på sigt.

Patienter, der har symptomer til trods for optimal behandling med inhalationssteroider og bronkodilatorer, bør henvises til en allergiklinik eller lungemedicinsk afdeling med henblik for at undersøge, om der er andre årsager til den manglende effekt, eller om der er behov for behandling med biologiske lægemidler, fx ved svær allergisk astma.

Hvor ofte bør jeg gå til læge?

Hvis du for nyligt er blevet diagnosticeret med astma, vil din læge eller sygeplejerske måske gerne se dig hyppigt for at overvåge dine symptomer og din astmabehandling. Senere hen, alt afhængigt af hyppigheden og sværhedsgraden af dine symptomer, behøver du måske ikke gå til læge så hyppigt.

Du bør sigte efter at følge den plan og de råd, din læge giver dig.

 

Astma Kontrol Test

Tag testen og se om din astma er velkontrolleret

Allergisk Astma